Lábodi Közös Önkormányzati Hivatal Görgetegi Kirendeltsége

Cím: 7553 Görgeteg Fő u. 24.                  e-mail: gorgeteg@latsat.hu                              telefon: 82/778-776

                                                                           Ügyfélfogadás:     Hétfő:  800 - 1200                                                         

             Kedd:  Nincs ügyfélfogadás

                    Szerda:  800 -1200 és 1300 - 1600

    Csütörtök:  800 - 1200

Péntek:  800 - 1200

Jegyző: Nagy Balázs

Fogadóideje: Kedd: 9 -12 óráig

                                Csütörtök: 13 – 16 óráig

Ügyintézők:

Antal Jánosné  pénzügyi főelőadó

(költségvetés, anyakönyvi igazgatás)

Csalos Eliza  előadó

(testületi ülések előkészítése, települési támogatási ügyek)

Csalosné Szabó Andrea  főelőadó

(pénztár, helyi adó ügyintézés, gyermekvédelmi kedvezmény-ügyek, hátrányos- és halmozottan hátrányos helyzet-ügyek)

Kametler Ernőné  főmunkatárs

(Munkaügyek, hagyatéki ügyek, földügyek, állattartással kapcsolatos ügyek, lakcímbejelentés, népesség-nyilvántartás, adó- és értékbizonyítvány kiállítása, telepengedélyek )