Pályázat

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SO1-2022-00006

A kedvezményezett neve: Görgeteg Község Önkormányzata 
A fejlesztés tárgya, célja: A Görgetegi Napköziotthonos Óvoda fejlesztése
A szerződött támogatás összege: 142 548 610,- Ft
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2024.07.31.

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

Jelen projekt keretében a gyermekek napközbeni ellátását biztosító helyi óvoda fejlesztésére kerül sor Görgetegen. Cél, hogy a helyi kisgyermekeket vállaló és nevelő családok munkavállalási esélyei növekedjenek azzal, hogy magas minőségi követelmények között és fenntartható módon lehessen a gyermekek napközbeni elhelyezését biztosítani. Ennek keretében korszerű óvodai intézmény kialakítása, modernizációja, a már meglévő intézmény akadálymentesítése, energiatakarékossá tétele, valamint a nevelést kiegészítő tevékenységekhez szükséges feltételek megteremtése valósul meg. Az épület korszerűsítésén túl udvari játékok beszerzésével is kívánjuk modernizálni a környezetet. A projekt keretében az óvoda teljeskörű felújítására kerül sor, mely akadálymentesítési és energetikai beavatkozásokat is tartalmaz, emellett burkolatok felújítása, cseréje fog megvalósulni, valamint tetőfelújítást is terveztünk a tető állapotának megfelelő mértékben. Az udvarfejlesztés keretében játékokat fogunk elhelyezni, illetve beltéri játékokat, fejlesztő eszközöket is beszerzünk.

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek mielőbbi beóvodázásával, egyéni fejlesztéssel a hátrányok mérséklése csökken.

A színvonalas környezet létrehozásával, a személyiségfejlesztés, egészséges életmód kialakítása, az érzelmi, az erkölcsi és a közösségnevelés, és az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés terén pozitív elmozdulás remélhető.

A projekt megvalósításával a helyi és térségi humán szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek javítása, a szolgáltatási színvonal területileg kiegyenlített magas minőségének biztosítása, valamint a műszaki, infrastrukturális szolgáltatások állapotát tekintve a jellemzően aprófalvas térségek, a kistelepülések jelentős elmaradásának enyhítése valósul meg.

Hosszú távú célként jelenik meg a pedagógusok és az intézmények körében a pedagógiai értékek bemutatása, a jó gyakorlatok elterjesztése és végső soron egy egységesen jó szakmai színvonalú köznevelés biztosítása. Sokoldalú képességfejlesztés segítségével, a személyiség fejlődés biztosítása, elősegítése. Olyan intézményrendszer megteremtése a cél, ahol a gyermekek lehetőséget kapnak képességeik fejlesztésére, kibontakoztatására, amihez a beszerzendő eszközökön, játékokon és korszerűsítésen keresztül vezet az út. Cél, hogy az intézménybe járó gyermekek 100%-a hozzájusson e lehetőségekhez, hiszen többségük erősen ingerszegény környezetben él.

A projekt eredményei közt kiemelten jelenik meg az óvodai ellátáshoz való jobb hozzáférés, a korszerű, modernizált udvar, játszóeszközök hosszú távú biztosítása, a belső felújítás tartóssága, valamint a nevelőmunka és a szülők munkájának könnyítése. A gyermekek igényeinek maximális kielégítése. Az óvoda épületének akadálymentes elérése korábban kialakításra került, azonban az fejlesztésre, felújításra szorul, annak érdekében, hogy az intézmény minden fogyatékossági csoportra kiterjedően elérhetővé váljon.


Tájékoztató_Nagyatád_új dátum_EFOP-1.5.3.pdf

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TÁJÉKOZTATÓ

RINYAMENTI KÖZÖSSÉG AZ EMBEREKÉRT

Nagyatád Város Önkormányzata konzorciumi partnereivel az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében 500 millió forint támogatást nyert a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben-kedvezményezett térségek” elnevezésű, EFOP-1.5.3-16 azonosító számú pályázati felhíváson. A 100 %-os vissza nem térítendő támogatásból lehetőség nyílik a térségi humán közszolgáltatások fejlesztésére, a foglalkoztatás elősegítésére, az életminőség javítására, valamint a közösség- és egészségfejlesztésre. A projekt a Széchenyi2020 program keretében valósul meg.

„A Rinyamenti közösség az Emberekért” című, EFOP-1.5.3-16-2017-00059 azonosítószámú pályázat a célok elérése érdekében konzorciumban kerül megvalósításra. A konzorcium vezetője Nagyatád Város Önkormányzata, a konzorciumi partnerek pedig a következők: Beleg Község Önkormányzata, Bolhás Községi Önkormányzat, Görgeteg Község Önkormányzata, Háromfa Község Önkormányzata, Lábod Község Önkormányzata, Nagyatád Város Önkormányzata, Ötvöskónyi Község Önkormányzata, Segesd Község Önkormányzata, Somogyszob Községi Önkormányzat, valamint a Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ.

A fejlesztés kiemelt céljainak egyike, hogy a konzorciumi partnerség településein a hátrányos helyzetű csoportokat, alacsony iskolai végzettségűeket sújtó munkanélküliség csökkenjen a munkára való képességet javító intézkedésekkel, szakemberek bevonásával. Lehetőség nyílik a lakosság életminőségének javítására a kisközösségek társadalmi szerepének támogatásával, továbbá kiemelt szempont a konzorciumi települések felzárkóztatásának, fejlesztésének céljából a projekt hatóterületén a vidék megtartó képességének fejlesztése és a népesség elvándorlásának megelőzése is. A pályázat további céljai közé tartozik a térségi lakosság egészségtudatosságának fejlesztése, a kultúrák közötti párbeszéd elősegítése és a lokális, települési és térségi identitás erősítése.

Az 500 millió forint európai uniós támogatás segítségével lebonyolításra kerülnek különféle képzések, rendszeres programok, előadássorozatok, tanácsadói szolgáltatások, kialakításra és felújításra kerülnek közösségi terek, megrendezésre kerülnek szűrő és egészségnapok.

A projektről bővebb információt a www.rinyamentikozosseg.hu oldalon olvashatnak.

A Kedvezményezett neve: Nagyatád Város Önkormányzata
A projekt kezdetének és befejezésének időpontja:
A projekt megvalósításának kezdete: 2018. február 01.
A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2021. május 01.
A projekt összköltsége: 500 000 000 Ft
A támogatás összege: 500 000 000 Ft
A támogatás mértéke: 100%


Tájékoztató_Nagyatád_EFOP-1.5.3.pdf

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TÁJÉKOZTATÓ

RINYAMENTI KÖZÖSSÉG AZ EMBEREKÉRT

Nagyatád Város Önkormányzata konzorciumi partnereivel az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében 500 millió forint támogatást nyert a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben-kedvezményezett térségek” elnevezésű, EFOP-1.5.3-16 azonosító számú pályázati felhíváson. A 100 %-os vissza nem térítendő támogatásból lehetőség nyílik a térségi humán közszolgáltatások fejlesztésére, a foglalkoztatás elősegítésére, az életminőség javítására, valamint a közösség- és egészségfejlesztésre. A projekt a Széchenyi2020 program keretében valósul meg.

„A Rinyamenti közösség az Emberekért” című, EFOP-1.5.3-16-2017-00059 azonosítószámú pályázat a célok elérése érdekében konzorciumban kerül megvalósításra. A konzorcium vezetője Nagyatád Város Önkormányzata, a konzorciumi partnerek pedig a következők: Beleg Község Önkormányzata, Bolhás Községi Önkormányzat, Görgeteg Község Önkormányzata, Háromfa Község Önkormányzata, Lábod Község Önkormányzata, Nagyatád Város Önkormányzata, Ötvöskónyi Község Önkormányzata, Segesd Község Önkormányzata, Somogyszob Községi Önkormányzat, valamint a Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ.

A fejlesztés kiemelt céljainak egyike, hogy a konzorciumi partnerség településein a hátrányos helyzetű csoportokat, alacsony iskolai végzettségűeket sújtó munkanélküliség csökkenjen a munkára való képességet javító intézkedésekkel, szakemberek bevonásával. Lehetőség nyílik a lakosság életminőségének javítására a kisközösségek társadalmi szerepének támogatásával, továbbá kiemelt szempont a konzorciumi települések felzárkóztatásának, fejlesztésének céljából a projekt hatóterületén a vidék megtartó képességének fejlesztése és a népesség elvándorlásának megelőzése is. A pályázat további céljai közé tartozik a térségi lakosság egészségtudatosságának fejlesztése, a kultúrák közötti párbeszéd elősegítése és a lokális, települési és térségi identitás erősítése.

Az 500 millió forint európai uniós támogatás segítségével lebonyolításra kerülnek különféle képzések, rendszeres programok, előadássorozatok, tanácsadói szolgáltatások, kialakításra és felújításra kerülnek közösségi terek, megrendezésre kerülnek szűrő és egészségnapok.

A projektről bővebb információt a www.rinyamentikozosseg.hu oldalon olvashatnak.

A Kedvezményezett neve: Nagyatád Város Önkormányzata
A projekt kezdetének és befejezésének időpontja:
A projekt megvalósításának kezdete: 2018. február 01.
A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2021. január 31.
A projekt összköltsége: 500 000 000 Ft
A támogatás összege: 500 000 000 Ft
A támogatás mértéke: 100%